Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print