Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισμός και αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Απρίλιος 2020» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print