Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας: «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας», με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει με ιδία μέσα.

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print