Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας: «Συντήρηση Κήπων Πάρκων», με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εξαιτίας αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη της για το χρονικό διάστημα από 24-02-2021 έως 24-02-2022