Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Δράμας

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print