Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες πρό-ληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκ-τελέσει μόνη της .

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020
image_print