Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κα.».

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
image_print