Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
image_print