Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μεταλλικών κάδων ανοικτού τύπου (skip container) προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών αντικειμένων».

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023
image_print