Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτο της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών αντιμετώπισης της αστοχίας του πρανούς επι της οδού 19ης Μαΐου».

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023
image_print