Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γευμάτων για τη σίτιση των μθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print