Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Απογραφής και Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011
image_print