Έγκριση Απογραφής και Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 του Δήμου Δράμας