Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2021 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ.68/2022)

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022
image_print