Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Απολογιστικών στοι-χείων για την λειτουργία του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δράμας για το B΄ Εξάμηνο 2016.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017
image_print