Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφαση με αρ.29/2022 ΔΕΠ)

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print