Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2022 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(απόφαση με αρ.26/2023 ΔΕΠ)

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023
image_print