Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφαση με αρ.26/2024 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print