Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ασκήσεως αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, στρεφομένης κατά των : (1) Μαρίας Παπαδοπούλου του Γρηγορίου, κατοίκου Δράμας, οδός Μενεμένης αριθ. 42 ( ΑΦΜ 134553804 Δ.Ο.Υ. Δράμας) -και- (2) Γρηγορίου Παπαδόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, οδός Μενεμένης αριθ. 42 (ΑΦΜ 039562395 ΔΟΥ Δράμας).

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017
image_print