Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση ασκήσεως ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και άσκηση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012
image_print