Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση ασκήσεως έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 106/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) -και- κατά της ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρίας με την επωνυμία «HOTEL MARIANNA ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Δράμα και εκπροσωπείται νόμιμα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print