Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ασκήσεως έφεσης, κατά της ως άνω της υπ΄ αριθ. 86/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία – Μισθωτική)

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019
image_print