Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 69-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021
image_print