Έγκριση Χάρτας για τον Εθελοντισμό & του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Δράμας