Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση χειμερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 13/9/2021 – 30/6/2022

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print