Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
image_print