Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δαπάνης για μετατόπιση δικτύου φωτισμού στην Τ.Κ. Μακρυπλαγίου

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print