1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΩΡΟΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2023