Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΑΓΡΟΥ

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011
image_print