Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΩΣ 20-8-2011

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011
image_print