Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011
image_print