Έγκριση δαπανών της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» για το έτος 2020

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020
image_print