Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Δαπανών της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» για το έτος 2021

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
image_print