Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δια-κήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ Προμήθεια ενός (1) καδοπλυντηρίου”

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print