Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικ-τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Εξοπλισμού (Hard-ware) και Λογισμικού (Software)”

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
image_print