Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ Προμήθεια Kάδων Απορριμμάτων και Καλαθιών Αχρήστων ”

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
image_print