Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019
image_print