Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Π-ρομήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022», για το Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλείου» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ)

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020
image_print