Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου »

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print