Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – WiFi4EU (CEF)»

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
image_print