Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print