1

Έγκριση διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Δράμας»