1

Έγκριση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία τροφοδοσίας με έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου» για το σχολικό έτος 2022 – 2023 και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού