Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Kάδων Απορριμμάτων και Καλαθιών Άχρηστων»

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
image_print