1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Μυλοποτάμου, στον ΦΑΟ ΗΡΑΚΛΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ