1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στην Α.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ