Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
image_print