1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στην ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ