1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ