1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον Γ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ‘ΔΟΞΑ΄